Bo fast på hytta - er det lov?

Bo fast på hytta - er det lov?

Vurderer du å bruke fritidsboligen som helårsbolig? Finn ut om det er lov å bo på hytta fast og hvilke regler du må forholde deg til.

Er det lov å bo på hytta? Om det er lov å bo i fritidsboligen avhenger av den aktuelle kommunens reguleringsplaner. Reglene varierer fra kommune til kommune.

Å bo i hytte hele året er noe som lokker flere; enten av økonomiske grunner, for å komme nærmere naturen eller for å leve enklere. Før du bestemmer deg for å bo fast på hytta bør du ta kontakt med kommunen hytta ligger i og høre om det er lov.

Hvis området hytta ligger i er regulert til en spesifikk type bolig eller næring, må hytta vanligvis benyttes til det formålet. Men noen steder velger man å se bort fra slike regler, og lar hytteeiere bo på hytta hele året.

Hvor lenge kan man bo på hytta uten å bryte reglene?

For å kunne bo på hytta uten å bryte reglene er det de fleste steder en regel som sier at dersom du har flere overnattingsdøgn på hytta enn en annen adresse i løpet av året, må du melde flytting til hytta. Dette betyr at dersom du bor på hytta i mer enn seks måneder i løpet av året må du endre folkeregistrert adresse.

Slik bor du i hytte lovlig

Så hvordan kan du bo i hytte hele året? Dersom du ønsker å bruke fritidsboligen som helårsbolig, må du søke om bruksendring.

Det er ofte noen minimumskrav du må forholde deg til for å få lov til å bo fast på hytta, som innlagt vann og strøm, og en vei som er åpen hele året. Hvilke spesifikke krav dette er, må du sjekke med aktuell kommune.

Straff for å bo i hytte?

Hvis du bor i fritidsbolig ulovlig, må du være klar over at det kan få konsekvenser. Det er plan- og bygningsloven som regulerer hvilken straff du kan risikere å få. Det vanlige er at du får pålegg om å flytte fra hytta eller ileggelse av tvangsmulkt. Tvangsmulkt er en plikt til å betale et pengebeløp.

Noen få ganger kan det også bli aktuelt med straffeforfølgning, men dette er ikke vanlig. Kommunen er forpliktet til å gi deg et forhåndsvarsel før eventuelle tiltak kan iverksettes. Saken kan da ofte løses med at du søker om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig.

Les om fordelene med å eie fjellhytte i SjodalenMer informasjon

Ledige tomter

Fyll ut skjemaet under for å få tilgang til hyttevelgeren vår. Der kan du se hvilke tomter som er tilgjengelige, eksempler på hytter som kan bygges og prisantydninger.


Anbefalte artikler