Er det lov å bo fast på hytta?

Er det lov å bo fast på hytta?

Vurderer du å bruke fritidsboligen som helårsbolig? Finn ut om det er lov å bo på hytta fast og hvilke regler du må forholde deg til.

Om det er lov å bo fast på hytta avhenger av den aktuelle kommunens reguleringsplaner. Reglene varierer fra kommune til kommune.

Å bo på hytte hele året er noe som lokker flere; enten av økonomiske grunner, for å komme nærmere naturen eller for å leve enklere. Før du bestemmer deg for å bo fast på hytta bør du ta kontakt med kommunen hytta ligger i og høre om det er lov.

Hvis området hytta ligger i er regulert til en spesifikk type bolig eller næring, må hytta vanligvis benyttes til det formålet. Men noen steder velger man å se bort fra slike regler, og lar hytteeiere bo på hytta hele året.

Fritidsbolig som helårsbolig

Dersom du ønsker å bruke en fritidsbolig som helårsbolig, må du søke om bruksendring på den. Det er også en regel om at du skal være folkeregistrert på adressen til boligen du har flest overnattingsdøgn i.

Det er ofte noen minimumskrav du må forholde deg til for å få hytta godkjent som helårsbolig, som innlagt vann og strøm og en vei som er åpen hele året. Hvilke spesifikke krav dette er, må du sjekke med aktuell kommune.

Straff for å bo i hytte?

Hvis du bor i hytta ulovlig, må du være klar over at det kan få konsekvenser. Det er plan- og bygningsloven som regulerer hvilken straff du kan risikere å få. Det vanlige er at du får pålegg om å flytte fra hytta eller ileggelse av tvangsmulkt. Tvangsmulkt er en plikt til å betale et pengebeløp.

Noen få ganger kan det også bli aktuelt med straffeforfølgning, men dette er ikke vanlig. Kommunen er forpliktet til å gi deg et forhåndsvarsel før eventuelle tiltak kan iverksettes. Saken kan da ofte løses med at du søker om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig.

Les om fordelene med å eie fjellhytte i SjodalenMer informasjon

Ledige tomter

Fyll ut skjemaet under for å få tilgang til hyttevelgeren vår. Der kan du se hvilke tomter som er tilgjengelige, eksempler på hytter som kan bygges og prisantydninger.


Anbefalte artikler